This post is a paid post and is made in cooperation with the listed companies and / or their products. All hyperlinks are therefore paid hyperlinks.

Goda och exklusiva viner är en guldkant i tillvaron, och ett hobbyintresse, för alt fler av oss svenskar. Låt oss slå det fast. Det ger egentligen ingen mening att betala extra för att få goda viner, om man inte lagrar dem på rätt sätt, och eller serverar dem i rätt temperatur. Man brukar som exempel säga att röda viner skall serveras i rumstemperatur. Detta stämmer dock inte längre, eftersom rumstemperaturen i moderna svenska hem numera oftast är ca 20–22 grader – vilket är allt för varmt om man skall bevara optimal smakupplevelse i vinet. Rådet är en kvarleva från förr, där rumstemperaturen ofta låg omkring 16–18 grader vilket är den lämpliga serveringstemperaturen för de flesta röda viner.

Vinlagringsskåp

Vinlagringsskåp är konstruerade för att man skall kunna lagra sina viner på ett optimalt sätt. Viner lagras bäst i 12 grader, och därför håller dessa lagringsskåp vinerna i den temperaturen. Men även andra faktorer är viktiga vid lagring av vin. Det handlar framför allt om ljus, luftfuktighet, ingen oönskad lukt och inga vibrationer. Luftfuktigheten är generellt allt för låg i svenska hem, för optimal lagring av vin, där luftfuktigheten bör vara omkring 50–70%. Detta ser vinlagringsskåpen till genom att återanvända frost-vatten. Et bra vinskåp skyddar mot UV-ljus, eller ännu hellre, släpper inte något ljus in alls.

Vinserveringsskåp

Vinkylskåp för servering håller rätt serveringstemperatur konstant, och har ingen vibrering. De är med andra ord inte gjorda för långtidslagring, men däremot för att göra det enkelt att servera vinet i korrekt temperatur. Vissa modeller av vinkylar, har olika temperaturzoner för att tillgodose såväl vita som röda viner. Precis som när det gäller vanliga kylskåp, finns det både fristående och inbyggnadsmodeller av vinkylskåp. Om man skal till att köpa en vinkyl, så kan det vara värt att tänka på att ljudnivån kan variera ganska mycket. Bra modeller ligger runt 40dB, medan sämre bullra betydligt mer, och kanske överröstar övrig kyl och frys mm. i köket.