This post is a paid post and is made in cooperation with the listed companies and / or their products. All hyperlinks are therefore paid hyperlinks.

Det finns en stor mängd anledningar till att föreläsningar ska vara en ingrediens i både en persons yrkesverksamma och privata liv. Det är nämligen så att alla människor med ambition och nyfikenhet behöver nya idéer och nya kunskaper för att kunna fullfölja sina mål. Dessa mål är ofta relaterade till de fundamentala drivkrafterna som människor har, nämligen: Status, pengar, makt, attraktivitet och självförverkligande.

Varför föreläsningar

För företag och organisationer som vill skapa en miljö som stimulerar personer i deras organisationer är det med andra ord en mycket bra idé att arrangera föreläsningar med något slags regelbundenhet. Dessa föreläsningar kan bidra till väldigt mycket i en organisation avseende kunskaper, inspiration, motivation, lojalitet och självförverkligande. Att vi nämner självförverkligande om och om igen beror på att människor rankar självförverkligande väldigt högt på skalan över vad som är viktigt för dem i livet. Det är självförverkligandet, eller drömmen om det, som får människor att agera och tycka att livet är meningsfullt. Så förser inte ett företag sina medarbetare med den typen av stimulans som en föreläsning ger så finns det en stor risk för att medarbetarna känner sig omotiverade och lämnar företaget.

Vårt behov av att förkovra oss

Detta behov av att förkovra oss finns med oss sedan barnsben. De personer som inte känner detta behov kommer ofta att hamna på efterkälken, eller så är det personer som hamnat på efterkälken som ger upp och då tappar aptiten på att lära sig nya saker. De som däremot inte tappar aptiten på att lära sig nya saker kommer säkert att behålla den livet ut och alltid vara tacksamma och välmotiverade de gånger de får möjlighet att lära sig något nytt och inspireras av nya saker. Det är därför som det är så viktigt att företag arrangerar föreläsningar, för det ökar effektiviteten hos medarbetarna och gör dem mer motiverade att utföra sitt arbete bra.

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here